Atık Ve Çöp Sıkıştırma Sistemleri
Atık Ve Çöp Sıkıştırma Sistemleri
  • TEKNİK ÖZELLİKLER
  • RESİMLER
ÇÖP ÖNEMLİ BİR GELİR KAYNAĞIDIR:
 

Günümüzde hiçbir değer olarak görmediğimiz çöp aslında çok önemli bir madendir. Tüm dünya madenlerinin elde edilmesi için çok önemli yatırımlar ve çalışmalar yapılmaktadır.  Çöp madeninin de elde edilmesi için önemli yatırımlar ve çalışmalar gereklidir

Bugün çöp adı ile adlandırdığımız madenin içinde ,

* Ağaç  
* Demir

* Plastik
* Kağıt

gibi ham maddeler mevcuttur. 

Bu ham maddeler çöp içinden ayrıştırılarak alındıktan sonra , kalan çöpten gübre yada elektrik enerjisi elde etmek mümkündür.

Bu sistemin çalışma prensibi aşağıdaki şekildedir.

Çöp ……………> Aktarma Merkezi …………. > Ayrıştırma Merkezi ………… > Ham Madde

Çöp ; evsel atık , endüstriyel atık , kimyasal atık , zirai atık gibi adlandırılır. Bu ayrımın  sebebi, gönderilen çöpün özgül ağırlığının hesap edilebilinmesidir. Gönderilen çöpün ağırlığı net çöp ağırlığı değildir, atık cinsine göre çöp içindeki sıvı miktarı hesaplanabilmelidir. Böylece seçilecek olan boş çöp konteynerlarının kaç m3 kapasiteli  imal edileceği ortaya çıkar.

Çöp, çöp kamyonları ile toplanır ve çöp aktarma istasyonlarına nakil edilir. Çöp            aktarma istasyonlarına  nakil olan çöpler burada özel bir istasyon ile sıkıştırılır ve içinde bulunan sıvı çöp içinden alınır. Sıkıştırmanın bize sağladığı yarar, yaklaşık olarak çöpün şekline göre 10 çöp kamyonu ile gelen çöpün sıkıştırılarak birkaç konteynere indirilmesi ve ayrıştırma istasyonlarına  gönderilmesidir.

Ayrıştırma istasyonlarına, sıkıştırılarak ve içindeki sıvı alınmış olarak gelen çöp ;

 

  1. Sıkıştırılmış çöp özel bir makine sayesinde açılır.
  2. Açılan çöp Plastik , Demir , Kağıt , Ağaç olmak sureti ile özel bantlar ile ayrılır ve depolanır.
  3. Kalan çöp özel kimyasal sistemler ve özel araçlar ile gübreye dönüşür.

Tab 2